Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie podróżne daje możliwość zwrotu kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą.

Ubezpieczenie turystyczne w Allianz:

 • do 1 500 000 zł na pokrycie kosztów leczenia za granicą
 • konsultacje z lekarzem w języku polskim

Ubezpieczenie w podróży Globtroter jest przeznaczone dla osób, które często podróżują w ciągu roku, przebywają krótko lub na stałe za granicą, wyjeżdżają na urlop indywidualnie lub w grupie.

Ubezpieczenie turystyczne może pokryć koszty leczenia zagranicą nawet do 1 500 000 zł. 

Możesz wykupić ASSISTANCE, który obejmuje organizację i pokrycie kosztów usług zaistniałych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia w Polsce.

Dodatkowo ubezpieczenie w podróży możesz rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie,
 • Business Assistancem,
 • Concierge - Osobisty Asystent,
 • Medical Assistance - Assistance dla członków rodziny,
 • Home Assistance,
 • Moto Assistance,
 • Bezpieczna kieszeń,
 • ubezpieczenie Assistance - kontynuacja leczenia na terenie Polski,
 • pakiet usług medycznych i Assistance po powrocie do Polski,
 • ubezpieczenie zdarzeń po spożyciu alkoholu w ramach kosztów leczenia i NNW.

Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń pokryje koszty leczenia i assistance od 80 do 500 tys. zł. Przyda się, jeśli wyjeżdżasz na krótko do któregokolwiek europejskiego kraju.

 • Więcej dla Ciebie 

Pakiet obejmuje również amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych, m.in.:

 • nurkowanie z aparatem tlenowym do 30m,
 • snorkling,
 • windsurfing,
 • kajakarstwo,
 • żeglowanie śródlądowe i morskie w pasie przybrzeżnym do 20 mil.

www.allianz.pl - Ubezpieczenie podróży

W ramach tego ubezpieczenia zorganizujemy i pokryjemy koszty, które nastąpiły w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do wartości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance

W ramach tego ubezpieczenia gwarantujemy:

 • hospitalizację i leczenie ambulatoryjne bez franszyz,
 • transport medyczny do Polski niepomniejszający sumy ubezpieczenia,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 gratis,
 • poszukiwanie i ratownictwo.

Dodatkowe usługi assistance w zależności od tego, czy prowadzisz firmę, czy potrzebujesz ubezpieczenia dla celów prywatnych:

 • Home Assistance,
 • Assistance Sport, 
 • Business Assistance,
 • Moto Assistance.

Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia 
uczestnictwa w imprezie

Ubezpieczenie zapewnia 80% lub 100% zwrotu kosztów poniesionych za wakacje, bilety lub noclegi w Polsce lub za granicą, jeśli z powodów niezależnych od siebie nie możesz wyjechać lub musisz skrócić wyjazd.

 • Twoje dodatkowe korzyści
 • Oferujemy szeroki zakres ubezpieczenia-m.in.: możliwość rezygnacji z wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń, w tym zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • Nie musisz ubezpieczać wyłącznie wycieczek zakupionych w biurze podróży – ochroną obejmiemy także samodzielnie rezerwowane noclegi (również przez Internet).

Ubezpieczenie bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • bagaż podróżny,
 • zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Bagaż ubezpieczony jest na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży. Ochroną objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu, czyli: walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Możesz również rozszerzyć zakres ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia sprzętu sportowego, takiego jak np. narty, rower, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian lub przenośnego sprzętu elektronicznego, jak np. sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio-wideo.

Suma ubezpieczenia dla bagażu podróżnego wynosi od 400 zł do 10 000 zł.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu powyżej 6 godzin zapewnimy do 1000 zł na zakup artykułów pierwszej potrzeby.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 10 tys. zł do 1 mln zł.

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące uraz ciała osoby ubezpieczonej lub jej śmierć.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w związku z wypadkiem poniosła śmierć.

Ubezpieczenie NNW możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 5 000 zł do 100 000 zł.

Na jaki czas zawiera się ubezpieczenie?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od 1 do 365 dni. Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z chwilą opłacenia składki.

Aby przeprowadzić wstępną kalkulacje skontaktuj się z nami
Tel. 61 8499 244
Mob. 504 154 621
e-mail: biuro@airtours.poznan.pl