Podaruj niezapomniane wakacje – BON WAKACYJNY AIR TOURS

 

 

 

Szukacie Państwo oryginalnego i wyjątkowego pomysłu na prezent , a może chcecie nagrodzić pracownika za jego pracę … tak to tu , zapraszamy do zakupu Bonu Wakacyjnego Air Tours.

 

Bonem wakacyjnym można opłacić wszystkie imprezy oferowane przez Biuro Air Tours. Są one doskonałą nagrodą we wszelkiego rodzaju programach lojalnościowych i konkursach dla partnerów handlowych i konsumentów oraz w systemach motywacyjnych dla pracowników.

 

Nasze bony są :

idealnym podarunkiem dla najbliższych,

wymarzoną nagrodą dla pracowników firmy,

dodatkową premią dla kontrahentów itd.

Nasze bony dają :

możliwość wyboru dowolnego terminu ,

miejsca i typu wyjazdu

standardu wyjazdu oraz hoteli

a przede wszystkim radość na twarzy obdarowanego

 

 

Bony turystyczne oferowane przez naszą firmę nie ograniczają do wyboru jednego touroperatora , pozwalają na korzystanie z ofert last minute , first minute , ofert specjalnych i promocji oraz zapewniają profesjonalne doradztwo.

 

Posiadacz bonu ma możliwość wyboru z tysięcy ofert sprawdzonych i cenionych touroperatorów na polskim i niemieckim rynku.

Do wyboru imprezy organizowane między innymi przez Biura Podróży: Tui, Itaka, Rainbow Tours, Neckermann, Exim Tours, Grecos Holiday, Coral Travel czy Interhome lub Dertour. Pełna lista dostępnych touroperatorów dostępna w zakładce Partnerzy.

 

Oferujemy bony o nominałach 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 i 5000 zł lub o wartości indywidualnej uzgodnionej z Państwem. Obsługujemy klientów z całej Polski . Bon Wakacyjny może być wystawiony na okaziciela lub imiennie, według wskazań Kupującego.

Osoba obdarowana (okaziciel) ma możliwość rezerwacji wybranej imprezy w formie:

e-mail biuro@airtours.poznan.pl , telefonicznie 61 8499 244, 504 154 621 lub osobiście w biurze Air Tours przy ulicy Tatrzańskiej 1/6 w Poznaniu

 

Regulamin

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów Wakacyjnych Biura Podróży Air Tours

 

1

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą i emiterem Bonów Wakacyjnych jest firma Air Tours Agnieszka Polaszek ul. Tatrzańska 1/5 , 60-413 Poznań , wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 2768 , NIP 777-244-10-21

 2. Bony Wakacyjne Air Tours są wystawiane i realizowane w Biurze Podróży Air Tours przy ulicy Tatrzańskiej 1/5 w Poznaniu.

 3. Bony Wakacyjne można nabyć bezpośrednio w Biurze Podróży Air Tours w Poznaniu lub za pomocą formularza dostępnego na www.atours.pl w zakładce Zamów Bon

 4. Posiadacz Bonu Wakacyjnego może dokonać jego wymiany na dowolną usługę turystyczną, która oferowana jest w Biurze Podróży Air Tours na zasadach agencyjnych, w ramach wolnych miejsc, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi, każdorazowo określanych przez Organizatora .

 5. Bony Wakacyjne mogą być przeznaczone na zakup usług turystycznych dla dowolnej ilości osób. Bony można ze sobą łączyć – można płacić dowolną ilością bonów. 

 6. Biuro Podróży Air Tours nie wypłaca różnicy pomiędzy ceną imprezy, a wartością Bonu Wakacyjnego. Bon nie może być również zamieniony na gotówkę. Jeśli wartość oferty jest wyższa od wartości bonu Posiadacz bonu dopłaca różnicę przelewem bądź gotówką. Po wyborze konkretnej oferty Posiadacz bonu dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji ofert turystycznych. Informacji na ich temat udzielają także konsultanci sieci Biura Podrózy Air Tours. Każdy bon podlega weryfikacji.

 7. Bon Wakacyjny wystawiany jest na okaziciela. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca może wystawić bon imienny. Informacje na ten temat Kupujący powinien przekazać przy składaniu zamówienia. Bon imienny może być zrealizowany tylko przez osobę, na którą został wystawiony.

 8. Bony wystawiane są na kwotę 100,200, 500, 1000, 2000, 5000, zł lub o wartości indywidualnie uzgodnionej z Państwem. Data ważności widnieje na każdym bonie i jest nadawana w dniu jego zakupu. Każdy Bon Wakacyjny ważny jest rok od dnia jego zakupu. Po upływie daty ważności bon nie może zostać zrealizowany.

 9. Koszty drukowania Bonów Wakacyjnych pozostają po stronie sprzedawcy.

 

2

Warunki zamówienia i płatności

 

 1. Przy zamawianiu Bonów Wakacyjnych Kupujący wybiera: nominał bonu (zgodnie z dostępnymi wartościami) oraz ilość zamawianych bonów.

 

 1. Bony Wakacyjne można zamówić w biurze sprzedaży w Poznaniu, Kupujący, po wpłacie równowartości nominalnej bonów (gotówką lub kartą płatniczą akceptowaną w Biurze Podróży Air Tours), natychmiastowo otrzyma Bony Wakacyjne, zgodnie z zamówieniem.

 2. W przypadku zamawiania Bonów za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.airtours.poznan.pl, Kupujący otrzyma Bon Wakacyjny, zgodne z zamówieniem, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty uznania na koncie bankowym Biura Podróży Air Tours pełnej kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej zamówionych bonów oraz ewentualnej opłaty transportowej.

 3. Koszty dostarczenia Bonów Wakacyjnych ponosi kupujący. Jeśli kupujący poda błędny adres, pod który należy dostarczyć Bony Wakacyjne Air Tours , lub zmieni adres nie informując o tym Sprzedawcy , wszelkie dodatkowe koszty związane z przesyłką ponosi Kupujący. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Bonów Wakacyjnych Air Tours.

 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma faksem księgowa notę obciążeniową ze wszystkimi danymi niezbędnymi do dokonania płatności. Płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe wskazane na nocie księgowej lub gotówką Biurze Podróży Air Tours.

 5. Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania Bonów Wakacyjnych wysyłając faksem na numer: 61 8557 524 lub mailem na adres: biuro@airtours.poznan.pl w ciągu maksymalnie 4 dni od otrzymania Bonów, podpisane potwierdzenie ich otrzymania.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia złożonego przez kupującego , jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie wskazanym w nocie.

 7. Rezerwacja opłacana bonem zostanie potwierdzona w momencie przekazania oryginału Bonu Wakacyjnego pracownikowi biura oraz dopłacie ewentualnej różnicy pomiędzy ceną rezerwowanej usługi turystycznej, a wartością bonu.

 8. Pracownicy Biura Podróży Air Tours mogą odmówić realizacji bonów uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację lub bonów nieoryginalnych oraz unieważnionych.

3

Odpowiedzialność i reklamacje

 

 1. Biuro Air Tours nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług turystycznych realizowanych przez Touroperatorów, a wykupionych w Biurze Podróży Air Tours zarówno za pomocą bonów jak i opłaconych gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności , gdy osoby , którym zostały przekazane Bony Wakacyjne nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu lub zostaną z niego usunięte przez służby graniczne lub celne , a także inne służby porządkowe lub policję w wyniku naruszenia przepisów polskich lub kraju docelowego

 2. Reklamacje związane z niewywiązaniem się Organizatora z umowy, którą Kupujący zawarł za pośrednictwem Air Tours winny być składane zgodnie z aktualnymi Warunkami Uczestnictwa, z którymi Kupujący powinien zapoznać się każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych.

4

Miejsce publikacji regulaminu oraz klauzula o danych osobowych

 

 1. Treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Bonów Wakacyjnych Air Tours jest dostępna na stronach internetowych www.atours.pl oraz w biurze w Poznaniu przy ulicy Tatrzańskiej 1/5.

 2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie oraz przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w zamówieniu w bazie danych Sprzedawcy dla potrzeb realizacji zamówienia. Kupujący wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych , podmiotom , które współpracują ze sprzedawcą przy realizacji zamówienia kupującego.

 

 

5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów Wakacyjnych Air Tours stanowi integralną część każdego zamówienia.

 2. Za utratę bonów po ich dostarczeniu odpowiedzialny jest Kupujący/Posiadacz / osoba na czyją rzecz Bony Wakacyjne zostały wystawione. W przypadku utraty Bonów po ich otrzymaniu Kupującemu lub Posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe.

 3. Kupujący składając zamówienie , oświadcza ,iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

 4. Kupujący Bony Wakacyjne zobowiązany jest do poinformowania osób, którym przekazane zostaną bony o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Bonów Wakacyjnych Air Tours oraz o konieczności stosowania się do jego postanowień.

 5. Biuro Podróży Air Tours zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości na łamach stron internetowych www.atours.pl z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.